Update oktober 2021

Vanaf 1 april 2023 zijn digiGO Update en de BIM Loket e-mailnieuwsbrief samengevoegd. Onze nieuwe nieuwsbrief heet digiBUZZ. Veel leesplezier!

Wanneer is het programmaplan gereed en vertellen we daar meer over?

Nieuwsbrief Digitaal Stelsel
Gebouwde Omgeving

Nummer 1, oktober 2021

 

Start realisatie in zicht

De digiGO beweging komt steeds meer van het papier naar de praktijk. Dat geldt zeker ook voor de ontwikkeling van het Digitaal StelseI Gebouwde Omgeving (DSGO). Er ligt inmiddels een actieplan. Op basis daarvan is het Ministerie van BZK (directie Bouwen & Energie) voornemens subsidie beschikbaar te stellen. We verwachten de komende weken, na de toekenning hiervan, formeel van start kunnen met de realisatie van DSGO. Digiteam voorzitter Ries Bode gaf aan binnen twee jaar een eerste operationele versie van DSGO op te gaan leveren. Dit kwam onder andere aan bod in het webinar van afgelopen 9 juli over de voortgang van digiGO en DSGO.

Kijk het webinar hier >

 

 

Wat is DSGO?

Waar digitalisering wordt beschouwd als de ‘enabler’ van de grote opgaven van de sector, kun je DSGO beschouwen als de ‘enabler’ van de digitaliseringsambities. In de kern is DSGO een set van uniforme afspraken die zorgt voor veilige, betrouwbare en gecontroleerde toegang tot data in de gebouwde omgeving. Met deze uniforme afspraken maken alle ketenpartners die actief zijn in de verschillende fases van de levenscyclus van een bouwwerk makkelijk en veilig gebruik van reeds beschikbare data. Waardoor zij in staat zijn om hun onderlinge – digitale - samenwerking te verbeteren, en efficiënter en duurzamer te werken.

Vier praktijkvoorbeelden
Om DSGO tot een succes te maken is het van belang om goed uit te leggen waar DSGO precies over gaat”. Wat betekent ‘federatief data delen’ in het DSGO, waarom is DSGO nodig en wat heeft een gemiddeld bedrijf in de sector hieraan? Uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk gebruik maken van herkenbare praktijkvoorbeelden. Dat zijn bestaande knelpunten of ambities waar DSGO een oplossing voor biedt. Op de digiGO website zijn vier van deze praktijkvoorbeelden te vinden. Die gaan over het verminderen van stikstofuitstoot, de Wet Kwaliteitsborging, het inzichtelijk maken van vakmanschap en voorspelbaar onderhoud. Samen met de ambassadeurs van digiGO bekijken we wat er nodig is om DSGO toegankelijk en begrijpelijk te maken voor de verschillende achterbannen. Als je hier vragen over hebt kan je terecht bij Dennis Mollet (stakeholdermanagement) en/of Harry Louwenaar (communicatie)

 

 

Video's BIM Loket D-Day 

Op de D-Day van het BIM Loket op vrijdag 1 oktober werd uitgebreid aandacht besteed aan de voortgang en resultaten van digiGO en aan de plannen van DSGO. In het middagdeel stonden drie sessies in het teken van DSGO:

 

 

Versnellingsprojecten en supporter worden

Sinds de start van de versnellingsprojecten met ondersteuning vanuit digiGO, zijn 23 projecten aan de slag met verbeterinitiatieven en vernieuwing. Enkele daarvan hebben de eerste resultaten opgeleverd. Hieraan werd ook aandacht besteed in de BIM Loket D-Day. Een deel van deze projecten zullen bij de start van het DSGO ook nadrukkelijker aan DSGO worden verbonden.

We zijn op zoek naar nieuwe versnellingsprojecten. De eerste stap is het inplannen van een kennismakingsgesprek. Het kennismakingsgesprek gebruiken we om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het project. Op basis hiervan kijken we op welke manier het project het beste binnen digiGO past. Bij de beoordeling van aangemelde projecten kijken we de komende tijd nadrukkelijk naar de bruikbaarheid en toegevoegde waarde voor het DSGO. Je kunt projecten voor DSGO aanmelden via deze link. Heb je nog geen concreet project maar wil je wel verbonden zijn met digiGO? Meld je dan aan als Supporter van digiGO via deze link.

Meer over versnellingsprojecten >

 

 

Hoe verder?

De komende weken staan in het teken van het uitwerken van het programmaplan door het kwartiermakersteam en de verdere voorbereiding op de start van het eerste programma plateau. We verwachten in de komende weken een definitief groen licht en gaan daarna direct van start! Vrijdag 5 november organiseren we tussen 14.00 en 15.00 u een webinar om de stand van zaken en het programmaplan toe te lichten. Ook zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de wijze waarop de hele ontwerp-, bouw- en technieksector betrokken gaat worden bij het ontwerpen en realiseren van het DSGO. Noteer deze datum vast in je agenda.

Meld je hier aan voor het komende webinar >

 

 

    

© Copyright digiGO
 

 

 

 

Registeren voor deze nieuwsbrief 

 

Digitaal samenwerken
in de gebouwde omgeving

Kijk voor meer info op www.digigo.nu

 

 

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.