Digiproef – Guidelines voor informatieuitwisseling

Hieronder vind je een overzicht van de digiGO Versnellingsprojecten, waarvan een deel nog steeds loopt. Heb je vragen over deze projecten of wil je meer weten over de projectvorm die straks in plaats komt van onze Versnellingsprojecten: de digiDeals? Kijk dan even op de Digideal pagina.

Met een praktijktoets bepalen welke informatie- en systeemconfiguratie je nodig hebt, om de uitwisseling van geometrie en data te vereenvoudigen tussen partijen in de bouwketen.

Guidelines voor uitwisseling van data

Laatste nieuws: 

De 1e oogst van dit project is een onderzoeksrapport, met daarin een inventarisatie plus analyse van nationale en internationale standaarden en richtlijnen. Technische guidelines voor de ontwerp-, bouw- en technieksector, die je kunt gebruiken om digitale samenwerking mogelijk te maken. 

Download een verkorte versie van het rapport (PDF)

Meer over dit project

  • Voor: de gehele bouw- en installatieketen en gebouwbeheerders
  • Wat: Onderzoeken of je met bestaande open standaarden, tools en processen een werkwijze kunt formuleren, waarbij het gemakkelijker wordt om informatie uit te wisselen
  • Doel: Opstellen van guidelines, om de uitwisseling van geometrie en data tussen partijen in de bouwketen te vereenvoudigen.

Tijdwinst en efficiëncy

Fragmentatie van initiatieven voor informatie-uitwisseling leidt tot tijdverlies, werkt demotiverend en draagt onvoldoende bij aan efficiëntie en betere prestaties

Er zijn meerdere initiatieven in de bouwkolom die betere informatisering willen realiseren door orde en structuur te brengen in de bouwwerkinformatie. Partijen kijken bijvoorbeeld hoe ze standaarden kunnen adopteren en werken aan hun informatieleveringsspecificatie (ILS) en/of OTL (Object Type Libary). Maar iedere ILS heeft een specifieke scope, is verschillend opgezet en is qua uitgangspunten nog niet altijd voor iedere partij haalbaar. Dit leidt tot tijdverlies, werkt demotiverend voor experts en draagt onvoldoende bij aan het doel: verhogen van efficiëntie en betere prestaties.

De centrale vraag in dit project luidt: “Hoe kun je de uitwisseling van functionele en technische informatie tussen partijen in de keten beter inregelen en automatiseren, op basis van verschillende informatiebehoeften? Daarbij willen we gebruikmaken van bestaande standaarden, richtlijnen, afsprakenstelsels en technologieën en leveren tegen acceptabele kosten.”

Aantonen belang standaarden, richtlijnen en afsprakenstelsels

Dit project onderzoekt een oplossing waarbij bedrijven op hun eigen manier kunnen blijven werken, zonder dat andere partners daarvan afhankelijk  zijn.

Door het belang van standaarden, richtlijnen en afsprakenstelsels praktisch aan te tonen, verwachten de initiatiefnemers van dit project dat partijen steeds meer en meer op basis van dezelfde standaarden gaan werken. Hierdoor groeit de sector naar een steeds uniformer informatielandschap en wordt de variatie organisch verminderd. Een verbeterde informatieuitwisseling kan daarnaast bijdragen aan een verhoging van het vertrouwen en het verbeteren van de samenwerking tussen partijen.

De bevindingen uit het project worden via deze website gecommuniceerd.  

Organisaties betrokken bij Digiproef

  • Engie
  • De Nijs
  • DIBS42
  • Based
  • BIM Link
 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.