Een set uniforme afspraken, zodat we gemakkelijker gebruik kunnen maken van elkaars data

DSGO

De data die je nodig hebt om efficiënter en duurzamer te opereren, zijn vaak elders in de keten al beschikbaar. Maar als je die data wilt gebruiken, wacht je veelal een tijdrovend en kostbaar proces. Wat als je met een paar klikken alle data over een gebouw, de materialen en componenten die erin verwerkt zijn, onder handbereik hebt? Of als je net zo snel inzage krijgt in wie voor welke klus is gecertificeerd? Het kan straks met DSGO. 

Uniforme afspraken

DSGO is een set van uniforme afspraken die zorgt voor veilige, betrouwbare en gecontroleerde toegang tot data in de bouwsector. Met deze uniforme afspraken maken alle ketenpartners die actief zijn in de verschillende fases van de levenscyclus van een bouwwerk makkelijk en veilig gebruik van reeds beschikbare data. Waardoor zij in staat zijn om hun onderlinge – digitale - samenwerking te verbeteren, en efficiënter en duurzamer te werken.

Twee barrières voor data delen

Voor het delen van data in de bouwsector bestaan op dit moment twee belangrijke barrières. Allereerst moeten organisaties steeds opnieuw bilaterale afspraken maken voordat ze kunnen starten met een data-integratie. Dat is tijdrovend en kost geld. Op projectniveau is dat niet altijd haalbaar waardoor het veelal niet komt tot data delen en schaalvoordelen blijven liggen.

Gebrek aan vertrouwen

Daarnaast zijn veel data-eigenaren terughoudend om data te delen. Er is gebrek aan vertrouwen dat ketenpartners zorgvuldig omgaan met hun data en men is bang voor aansprakelijkheden. Met het verstrekken van data denken ze de controle daarover kwijt te raken.

Doe mee!

Doe ook mee en meld je aan om mee te praten en mee te denken. Jouw input is belangrijk voor de toekomst van jouw bedrijf en die van de sector.  

Meld je aan bij het Digiteam

Voordelen DSGO

Bespaart tijd en geld

Dankzij de set van afspraken hoeven organisaties niet steeds opnieuw zelf afspraken te maken over de toegang tot data. Dat bespaart hen tijd en geld. Bovendien waarborgt DSGO het gebruik van data. Uitgangspunt bij de afspraken is namelijk dat data-eigenaren te allen tijde de controle houden over hun eigen data.

Komt voort uit digiGO

DSGO is randvoorwaardelijk voor verdere digitalisering van de bouwsector. Zonder deze uniforme afspraken over de toegang tot data is opschaling van bestaande digitaliserings-initiatieven niet mogelijk. 

DGSO komt voort uit de ambitie van digiGO om de Gebouwde Omgeving versneld te digitaliseren en sluit aan bij de Bouwagenda, het Klimaatakkoord en de ambities van het kabinet.

Bouw mee aan een toekomstbestendige sector

De set van afspraken wordt het komende anderhalf jaar ontwikkeld door publieke en private partijen uit de sector zelf, zodat deze goed aansluit bij de dagelijkse praktijk. 

 

 

 

Nieuwsberichten DSGO

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"205577"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"2","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 


 

 

 

Cookie-instellingen