digiGO Kennisagenda

De projecten op deze pagina zijn verbonden met Leren & Veranderen. Alle projecten dragen bij aan de realisatie van de speerpunten en worden op de hoogte gehouden over de laatste ontwikkelingen.

Een aansprekende kennisagenda helpt bij het vinden van de juiste match tussen kennisvragers en kennisaanbieders, die werken aan digiGO versnellings- en innovatieprojecten.

Opstellen kennisagenda digitalisering

Eén toegankelijke kennisagenda

  • Voor: Het bredere publiek (de sector), om mensen met wetenschappelijke en toegepaste kennis in digitalisering bij elkaar te brengen, en voor het DigiTeam en de stakeholders van digiGO, inclusief BTIC (Bouw en Techniek Innovatiecentrum met daarin kennisinstellingen, brancheverenigingen en ministeries) en toegepaste kennisplatforms zoals CROW, ISSO, BIMLoket.
  • Wat: Opstellen digiGO Kennisagenda
  • Doel:  In een aantal maanden een samenhangende en toegankelijke digiGO Kennisagenda samenstellen. De projectmanagers willen de agenda assembleren vanuit bestaande brokstukken.

Aanleiding voor dit projectvoorstel is de kloof tussen de kenniswereld van toegepaste en wetenschappelijke kennisinstituten en TNO, en de praktijk.

Agenderen nieuw te ontwikkelen kennis

De DigiGO Kennisagenda is gericht op het agenderen van nieuw te ontwikkelen (wetenschappelijke) kennis en zorgt voor een goede doorwerking, borging en verankering van nieuwe kennis op middellange termijn.

Versnippering tegengaan

Het kennisnetwerk omtrent digitalisering in onderzoek, onderwijs en praktijk is nogal versnipperd. De kennisagenda helpt bij het ‘ontsnipperen’ en brengt de kennisschakels en proposities beter in kaart.

De kennisagenda gaat een belangrijke rol vervullen bij vraaggestuurd programmeren van de nieuwe (wetenschappelijke) kennis. Ook helpt deze bij het identificeren van interessante en relevante kennisbehoeften vanuit de praktijk.

Voorbeeld Dutch Soil Platform

Ter inspiratie en als voorbeeld wijzen de initiatiefnemers op het Dutch Soil Platform. Een van de eerste initiatieven van dit platform was het opstellen van een (strategische) kennisagenda. Uiteindelijk is die nu al een aantal keer herijkt (medegefinancierd door Rijk en het bodemconvenant.

Agenda opstellen 

Door een gezamenlijke aanpak bij het opstellen van de kennisagenda, door vertegenwoordigers van de (wetenschappelijke) kennisinstituten samen met vertegenwoordigers van de praktijk, ontstaat een netwerk van kennispartijen. Zo groeit de discipline om elkaar steeds op te zoeken en zaken af te stemmen. 

Het nieuwe netwerk zorgt samen met het DigiTeam ook voor het up-to-date houden van de digiGO Kennisagenda Digitalisering. 

Organisaties betrokken bij de digiGO Kennisagenda 

  • Schrijfteam: TNO, TU Eindhoven, Tauw, ISSO, BIMLoket
  • Klankbordgroep: Kennispartijen actief in BTIC en rondom DigiGO 
 

 

 

 

 

 

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen