Column: 'Digitalisering in de bouw? Wees niet bang ergens de eerste mee te zijn!'

Foka Kempenaar 16-12-2020

Als Managing Director Smart Infrastructure bij Siemens houdt Joanne Meyboom zich dagelijks bezig met de digitalisering van de gebouwde omgeving. En ook in de Taskforce Bouwagenda kreeg dit onderwerp een prominente plek. Wat haar opvalt: we blijven nog teveel in onze eigen silo zitten.

Door Joanne Meyboom, Managing Director Smart Infrastructure, Siemens

Bij Siemens houd ik mij dagelijks bezig met de digitalisering van de gebouwde omgeving. En ook in de Taskforce Bouwagenda kreeg dit onderwerp een prominente plek. Wat opvalt: we blijven nog zoveel in onze eigen silo zitten. Er zijn veel kleine oplossingen.

Trots op Nederlandse aanpak
Aparte sensoren voor de E- en W-installaties bijvoorbeeld. Over systemen die werken voor de complete levensduur van een gebouw praten we niet met elkaar. Extra mooi is daarom het initiatief digiGO, waarin we nu samen met versnellingsprojecten bezig zijn. Mijn oproep: doe mee en wees vooral niet bang om ergens de eerste mee te zijn!

Onlangs sprak ik op een internationale conferentie. Afgevaardigden van verschillende landen deelden daar best practices over digitalisering. Mij was gevraagd namens Nederland een presentatie te doen en die sloeg aan. Met een initiatief als digiGO lopen we voor op andere landen. We doen het ook echt op z’n Nederlands: met elkaar, van onderaf, door partijen bij elkaar te brengen en vanuit die gezamenlijke kracht dingen te ontwikkelen. Daar ben ik trots op.

Ga niet wachten op proven technology
Dat gezegd hebbende, we hebben ook nog wel wat stappen te maken. Digitalisering van de gebouwde omgeving moet sneller vanwege de grote opgaven waar we voor staan: verduurzamen, bouwen, slimmer onderhouden, en dat met een groeiend arbeidstekort. Eén van die stappen is wat mij betreft meer lef tonen.

Veel partijen in de branche hebben nog koudwatervrees als het gaat om digitalisering. Aan pilots willen veel partijen vaak wel gratis meedoen, maar in de meeste andere gevallen gaat de voorkeur toch echt uit naar proven technology die al een paar jaar oud is. Probleem is alleen: een gebouw neerzetten kost tijd. Wacht je op die proven technology, dan loop je al snel hopeloos achter. Sowieso kun je nooit de laatste mode hebben, want daarvoor gaan de ontwikkelingen te snel. Je kunt een gebouw wél zo ontwerpen dat je het makkelijk upgrade naar de laatste snufjes. Als je gaat afwachten bij digitalisering komt het er nooit. Je moet het gewoon durven en doen. Wees niet bang om de eerste te zijn.

Samenwerking grote en kleine bedrijven
Belangrijk daarbij: de samenwerking tussen grote bedrijven en het MKB. Er zijn veel prachtige startups in Nederland, maar die krijgen de kans niet zich te bewijzen, omdat ze niet door de eisen van aanbestedingen heen komen. Of omdat het risico te groot is dat ze failliet gaan. Grote bedrijven kunnen hierbij hun verantwoordelijkheid nemen en garant staan. Deze bedrijven stimuleren dan het gebruik van innovatieve technologieën (waar ze zelf ook beter van worden), geven startups kansen en verkleinen de risico’s voor opdrachtgevers met de garantie de werkzaamheden over te nemen als de startup failliet dreigt te gaan.

Vraag om waarde in plaats van de laagste prijs
Opdrachtgevers kunnen op hun beurt de juiste prikkels geven door anders uit te vragen. Geef partijen bijvoorbeeld extra punten als ze inschrijven met een startup met een innovatief concept. Zo stimuleer je die samenwerking en stimuleer je de versnelling van de digitalisering die we nu nodig hebben.

De manier waarop we nu aanbesteden werkt mijns inziens alleen maar remmend. Het gaat namelijk altijd over de prijs en nooit over de waarde. Terwijl waarde eigenlijk centraal staat, maar wel afhankelijk is van de rol die je hebt. Zoals de waarde die het gebouw voor een bedrijf vertegenwoordigt doordat het aantrekkingskracht uitoefent op de arbeidsmarkt, zorgt voor laag ziekteverzuim, de productiviteit verhoogt. Of de waarde die een gebouw vertegenwoordigt voor een museum. Het geluk dat mensen ervaren als ze er zijn. Dat kun je immers prima meten, onder andere door bijvoorbeeld de gezichten van de bezoekers te ‘lezen’.

Andere prikkels nodig
Door uit te vragen op waarde in plaats van op prijs gaat het om wat we op de langere termijn met elkaar kunnen bereiken in plaats van hoe we een gebouw op de korte termijn zo goedkoop mogelijk neer kunnen zetten. Dan gaat het om totaaloplossingen voor het complete gebouw, in plaats van dat we per discipline met technische snufjes of sensoren komen, die vervolgens niet met elkaar praten, waardoor asset management op afstand heel ingewikkeld wordt.

Doe je mee?
Kortom: allemaal, alle partijen in de sector, hebben we een rol in het realiseren van de versnelling van digitalisering die nu zo hard nodig is. We winnen meer als we het samen doen én als we niet bang zijn ergens de eerste mee te zijn.

Check hier meer over de versnellingsprojecten van digiGO en doe mee!

 

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen