Voorzitter Digiteam Richard Tieskens draagt taken over

Foka Kempenaar 29-01-2021

digiGO gaat een nieuwe fase in. En voor met name de vervolgstappen die gezet gaan worden met de realisatie van DSGO is een langjarig commitment nodig. Om die reden heeft Digiteam voorzitter Richard Tieskens besloten zijn rol over te dragen. Lees hier zijn toelichting.

‘Tijdens het kerstreces heb ik besloten om mijn rol als voorzitter van het digiteam over te dragen. Ik wil dat besluit graag toelichten. Twee jaar geleden ontstond het idee dat de digitalisering in de bouw een stevige impuls nodig had. De Bouwagenda en de BIR ondersteunden die de samenwerkingsgedachte op het gebied van digitalisering. Met stoom en kokend water zijn eind 2018 de initiatieven op papier gezet in zes expertverslagen en daaruit is de DigidealGO ontstaan die uiteindelijk op 19 april 2019 door 37 partijen is ondertekend. Als voorzitter van de BIR en de toenmalige Kerncoalitie van de DigiDealGO, heb ik met veel plezier leidinggegeven aan dat proces. Vervolgens heb ik de afgelopen twee jaar die initiatieven proberen te verwezenlijken als voorzitter van het Digiteam. Wetend dat het tijdelijk zou zijn en gegeven het punt waar we nu staan, heb ik besloten mijn plaats nu af te staan.

We gaan met DigiGO een nieuwe fase in. DigiGo heeft een plaats ingenomen in de sector waarbij brede erkenning is van nut en noodzaak van het initiatief. Dat constateer ik met genoegen. Ik geloof nog steeds in de aanpak al blijft het commitment om bij te dragen aan de DigiGO initiatieven soms wat achter bij de verwachtingen uit 2019. Ook zouden meer partijen en ondertekenaars van de Digideal hun eigen digitaliseringsinitiatief vaker aan kunnen melden als versnellingsproject zodat we die initiatieven beter met elkaar kunnen verbinden. Dat neemt niet weg dat er momenteel een twintigtal versnellingsprojecten lopen op diverse gebieden binnen de digitalisering van de sector. Daarbij wil ik de DSGO ontwikkeling in het bijzonder noemen omdat dat een initiatief is dat een leemte opvult die geen van de partijen in de sector alleen kan invullen. Het vergt een stevige gezamenlijke inspanning om DSGO van de grond te krijgen.

De ontwikkelingen in het DSGO traject leiden ertoe dat er in het vervolg een belangrijke rol is weggelegd voor de voorzitter van het Digiteam. Daarvoor is een commitment van minstens 2-3 jaar noodzakelijk. Zo’n periode past niet bij mijn persoonlijke ambities. Daarom heb ik tijdens het afgelopen kerstverlof alle voors en tegens op een rijtje gezet en ben tot de conclusie gekomen dat het beter is nu te stoppen. Na twee jaar Digideal en DigiGO is het mooi geweest. 

Natuurlijk draag ik mijn taken en verantwoordelijkheden op een ordentelijke manier over en stop ik niet onmiddellijk. Ik heb de voorzitter van de BDR Joseph Kuling gevraagd uit te zien naar een geschikte opvolging.’  

 

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen