DSGO en digiGO onderdeel van Rapport Digitaal Duurzaam

Foka Kempenaar 29-03-2021

In zijn rapport ‘Digitaal duurzaam’ concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) dat de overheid de duurzaamheidsopgaven moet meenemen in het digitaliseringsbeleid.

Andersom moet het potentieel van digitale technologie zo goed mogelijk worden benut om duurzaamheid te bevorderen. De Rli geeft aan dat hiervoor wel de juiste data moet worden verzameld en ook worden gedeeld. “Om met digitale toepassingen duurzaamheid te bevorderen is het van groot belang dat relevante en bruikbare data worden verzameld en gedeeld tussen publieke en private partijen en tussen private partijen onderling.”

digiGO en DSGO passen in 'plaatje' Rli

In het rapport worden ook digiGO en DSGO genoemd als initiatief van verschillende partijen uit de sector, om uniforme afspraken over toegang tot data te realiseren. Rli ziet een rol voor de overheid om te stimuleren dat deze afspraken er komen en dat partijen zich daaraan houden. Rli voorziet een open proces tussen ketenpartijen, gebouweigenaren en overheid. Precies waar digiGO voor staat.

Lees hier meer over het rapport.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen